tetor 25, 2009

Asbestos Mesothelioma Lawsuit Analysis and Opinion

Asbest Mesothelioma Padi Analiza dhe opinionit, Pas përfundimit shkallë tim mjekësor në Indi unë u kthye në shtëpi në Los Anxhelos për të përfunduar arsimin e mia mjekësore përmes seli. Gjatë kohës e mia fillova kërkimit online në fushat e interesit të lidhura kryesisht me onkologji. Mesothelioma është një sëmundje që unë kishte informacion të parë dorë për shkak të një anëtari të ngushtë të familjes vuajnë nga kjo sëmundje. Pra, kjo ndikuar mua në krijimin e një DailyMesothelioma.com faqe interneti që do të shpjegojë dhe të informojnë të tjerët rreth Mesothelioma Mesothelioma dhe në veçanti lidhur me asbest. Nëpërmjet kërkimit në vazhdim unë erdhi nëpër një bollëk të informacionit dhe studimeve të rasteve në lidhje me paditë Mesothelioma asbest. Unë kam ardhur të gjithë Mesothelioma artikuj asbest shumë padi nga Teksas, Miçigan, Illinois, Rhode Island, dhe shumë të Amerikës. Veteranëve dhe të Armatosura Mesothelioma padi Shërbimi u gjetën gjithashtu. Kjo i hapi sytë e mi për të parë shkallën e ekspozimit asbestit që rrethon të gjitha këto raste. Nga ajo që unë kam lexuar asbest ka qenë e ndaluar në SHBA që nga viti 1989 sipas EPA. Por produktet dhe fabrika që të vazhdojë të ketë asbest është vënie në skenë për të thënë aspak. Shumica e padive Mesothelioma asbest që unë kam lexuar paditësit të përfshijë ndjekjen e procesit gjyqësor kundër korporata të shumta për miliona dollarë në dëme. Ka pasur mjaft raste pak i suksesshëm dhe unë besoj se nuk do të do të vazhdojnë të jenë më shumë për të ardhur. Ndërsa vazhdon të ndërtojë faqen time kam vendosur për të bërë kërkime e mia më të gjerë dhe të përfshijë të gjitha llojet e kancerit të mushkërive dhe kancerit të gjirit. Nëpërmjet kërkimit në këto zona më unë besoj se do të japë më shumë informacion për pacientët e kancerit dhe familjet. Mesothelioma Azbesti lidhur me këtë është i shfrenuar në shumë vende në zhvillim si Kina dhe India për shkak të rregulloreve të dobët e asbestit dhe përdorimin e tij. Kjo do të çojë në shumë raste të mushkërive Mesothelioma asbestit, dhe përmes edukimit më shumë një padi Mesothelioma asbest.

0 Komento edhe ti Ketu:

You4Dating.com | Rtk Live | Albasoul Mp3 | Tv dhe Radio | Lajme dhe info